Handelsbetingelser for butik

Bolighuset Werenberg
Salgs- og leveringsbetingelser for butik

 

 1. Generelt
  1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle køb foretaget i Bolighuset Werenbergs butik. Der gælder andre salgs- og leveringsbetingelser ved køb foretaget via vores webshop (disse salgs- og leveringsbetingelser findes her).
  2. Købeloven og forbrugeraftaleloven gælder i øvrigt ved kundens køb af varer hos Bolighuset Werenberg. 

 2. Priser og betaling
  1. Alle opgivne priser er inkl. moms. Den gældende pris er den, som på købstidspunktet er angivet for den pågældende vare, og som vil fremgå af eventuel ordrebekræftelse. 
  2. Bolighuset Werenberg forbeholder sig ret til at ændre priser, som måtte være fejlagtig angivet. Bolighuset Werenberg tager desuden forbehold for prisændringer samt ændringer af gebyrer og/eller andre omkostninger til enhver tid.
  3. Bolighuset Werenberg er ikke bundet af fejl, herunder prisfejl, hvis det for kunden burde være klart, at der var tale om en fejl. 
  4. Betaling skal ske senest ved kundens afhentning af varen. Såfremt varen leveres til kunden, skal ordren være betalt senest tre dage før levering. Bolighuset Werenberg forbeholder sig retten til at opkræve et depositum ved ordreafgivelse.

 3. Leveringstid og -sted
  1. Bolighuset Werenberg afsender under normale omstændigheder ordrer inden for 1-3 hverdage efter ordrebekræftelsens afgivelse, hvis varen er på lager. Hvis varen er en bestillingsvare, og leveringstiden er længere end 5 hverdage giver Bolighuset Werenberg kunden besked om forventet leveringstid. Bolighuset Werenberg bestræber sig i alle tilfælde på, at levering sker uden unødig forsinkelse. Oplysninger om leveringstid er alene vejledende og Bolighuset Werenberg kan ikke drages til ansvar for forsinkelse af leverancer.
  2. Nærmere oplysninger om leveringstid og -sted vil fremgå af ordrebekræftelsen. 

 4. Fragt og leveringsydelser
  1. Afhentning af varer hos Bolighuset Werenberg
   1. Det er altid muligt for kunden at vælge at afhente sin ordre på Bolighuset Werenbergs varelager. 
   2. Ved afhentning skal kunden fremvise gyldig billedlegitimation. Såfremt ordren afhentes af en anden end den, der har bestilt ordren, skal vedkommende fremvise kopi af faktura, en fuldmagt samt gyldig billedlegitimation. Bolighuset Werenberg opbevarer fuldmagt og billedlegitimation som dokumentation i 6 måneder efter afhentning af varen. Læs mere om vores behandling af personoplysninger og kundens rettigheder i den forbindelse i vores privatlivspolitik.
  2. Levering til kunden
   1. Møbler og/eller pakker på under 10 kg. – f.eks. boligtilbehør, herunder lamper, brugskunst og tekstiler – leveres af GLS til en pakkeshop nær kunden, medmindre kunden vælger andet leveringssted. Kunden afholder selv eventuelle yderligere omkostninger ved levering til andet leveringssted end en pakkeshop. Prisen for levering vil fremgå af Bolighuset Werenbergs webshop samt ordrebekræftelsen. Kunden opnår fri fragt ved køb på over 999 kr., når standardlevering vælges og levering skal ske til en adresse eller pakkeshop i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland). Vælger kunden anden leveringsform end standardlevering forbeholder Bolighuset Werenberg sig ret til at opkræve fragttillæg.
   2. Møbler og/eller pakker på 10 kg. eller derover leveres af GLS, Bolighuset Werenberg eller et eksternt møbeltransportfirma. Prisen for levering vil fremgå af Bolighuset Werenbergs webshop samt ordrebekræftelsen. Kunden opnår fri fragt ved køb på over 999 kr., når standardlevering vælges og levering skal ske til en adresse eller pakkeshop i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland). Vælger kunden anden leveringsform end standardlevering forbeholder Bolighuset Werenberg sig ret til at opkræve fragttillæg.
  3. Generelt om levering
   1. Varer leveres i usamlet tilstand, medmindre der indgås aftale om andet.
   2. Levering sker til kantsten, medmindre der indgås aftale om andet. Chaufføren hjælper således ikke med indbæring. 
   3. Kunden er ansvarlig for at sikre at forsvarlig levering kan finde sted. Såfremt chaufføren vurderer, at forsvarlig levering ikke kan finde sted, eller såfremt kunden ikke er hjemme til at modtage ordren på aftalt leveringstidspunkt, returneres ordren til Bolighuset Werenberg. Kunden afholder alle omkostninger forbundet hermed.
   4. Spørgsmål eller ønsker vedrørende levering og eventuel montering eller samling af møbler skal ske til Bolighuset Werenbergs kørselsafdeling på telefon +45 63 44 20 30 eller via e-mail kundeservice@werenberg.dk

 5. Bytte- og returret
  1. Kunden har ret til at bytte sin vare til en anden i op til 14 dage fra købstidspunktet, mens kunden har ret til at returnere sine varer i op til 8 dage fra købstidspunktet. 
  2. Bytte- og returret gælder ikke ved kundens køb af bestillingsvarer, som Bolighuset Werenberg særskilt har bestilt hjem til kunden. Bytte- og returret gælder i øvrigt ikke for varer, som er fremstillet efter kundens specifikationer og/eller har fået et tydeligt personligt præg, varer som er købt uden original emballage eller med brudt emballage, eller varer, der er købt på et af Bolighuset Werenbergs lagersalg.   
  3. Varen skal returneres til Bolighuset Werenberg i samme stand, som den blev modtaget af kunden, det vil sige ubrugt og i original emballage. Kunden skal endvidere fremvise/medsende faktura for varen. Såfremt kunden ønsker ombytning, skal kunden derudover oplyse, hvilken vare kunden ønsker sin oprindelige vare ombyttet til. 
  4. Returnering kan ske ved, at kunden afleverer eller afsender varen til Bolighuset Werenberg. Kunden afholder selv de direkte omkostninger ved afsendelse af varen. Kunden kan benytte Bolighuset Werenbergs returportal til at bestille returseddel og købe returfragt for pakker, hvor længste side er under 90 cm og pakken ikke vejer over 20 kg. Bolighuset Werenberg tilbyder også – efter nærmere aftale mellem kunden og Bolighuset Werenberg – at afhente varen mod kundens betaling. 
  5. Såfremt kunden ved brug af bytteretten ønsker at få varen leveret, gælder samme fragt- og leveringsbetingelser, som anført under pkt. 4.
  6. Ombytning af madrassers hårdhed
   1. På udvalgte mærker tilbyder Bolighuset Werenberg op til 90 dages ombytningsret på madrashårdhed mod et gebyr på 1.000 kr. pr. madras. For at gøre brug af ombytningsretten skal kunden selv stå for tilbagelevering af madrassen, hvis andet ikke er aftalt. Madrasserne skal pakkes i original madraspose igen.

 6. Reklamation – Mangler
  1. Kunden har 2 års reklamationsret på alle varer, såfremt de måtte lide af en mangel. Kunden kan således ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig senere end 2 år efter varens levering.
  2. En mangel er en fejl eller manglende egenskab hos varen, der er eller var til stede på tidspunktet for varens levering, uanset om fejlen eller den manglende egenskab først viser sig senere. Det er med andre ord ikke en mangel, hvis fejlen eller den manglende egenskab skyldes kundens håndtering af varen, herunder opbevaring, montering, brug, rengøring, manglende vedligeholdelse eller lignende.  
  3. Såfremt kunden konstaterer, at der er mangler ved det leverede, skal kunden meddele dette til Bolighuset Werenberg inden rimelig tid efter, at disse mangler blev konstateret. Undlader kunden at give meddelelse inden rimelig tid, fortaber kunden retten til at påberåbe sig manglen. En meddelelse givet inden to måneder efter, at manglen blev konstateret, er dog altid rettidig.
  4. Kunden kan udøve sin reklamationsret ved at ved at sende en e-mail til kundeservice@werenberg.dk eller ved henvendelse i Bolighuset Werenbergs butik.
  5. I forbindelse med reklamationen skal kunden oplyse Bolighuset Werenberg om, hvori fejlen eller manglen består, ligesom kunden skal oplyse relevant fakturanummer. Kunden opfordres til at give en detaljeret redegørelse for fejlen eller manglen for at sikre en effektiv afhjælpningsproces. 
  6. Returnering og reklamation skal ske til Bolighuset Werenbergs adresse, Kirkevej 15, 5464 Brenderup. Kunden er ansvarlig for forsvarlig indpakning ved returneringen. 
  7. Såfremt varen indenfor den 2-årige reklamationsfrist viser sig at være behæftet med fejl eller mangler, påtager Bolighuset Werenberg sig at udbedre sådanne fejl og mangler. Hvis det viser sig ikke at være muligt – eller det ikke af Bolighuset Werenberg skønnes hensigtsmæssigt – at reparere varen, påtager Bolighuset Werenberg sig i stedet at levere en ny fejlfri vare efter modtagelsen af den defekte vare. Hvis hverken reparation eller omlevering er mulig eller af Bolighuset Werenberg skønnes hensigtsmæssig, refunderer Bolighuset Werenberg i stedet købesummen eller en del heraf (forholdsmæssigt afslag) alt efter manglens beskaffenhed. Hvis reklamationen er berettiget, tilbagebetaler Bolighuset Werenberg endvidere kundens dokumenterbare fragtomkostninger forbundet med returneringen. Kunden opfordres derfor til at få en kvittering for afsendelse. Såfremt varen viser sig ikke at være behæftet med fejl eller mangler, vil varen blive tilbagesendt til kunden. Bolighuset Werenberg vil herefter være berettiget til at opkræve fragtomkostninger. 
  8. Bolighuset Werenberg påtager sig ikke noget ansvar overfor kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter. Bolighuset Werenberg kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader.

 7. Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende
  1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder tillige anvendelse for erhvervsdrivende, dog med følgende modifikationer: 
   1. Der gælder ingen bytte- eller returret.
   2. Eventuel reklamation skal ske straks og ellers uden ugrundet ophold. 
   3. Bolighuset Werenberg forbeholder sig ejendomsretten til varer, der er købt på kredit, indtil den fulde købesum er betalt. Omkostninger forbundet med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler kunden.
   4. Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 2 % pr. påbegyndt måned. 

 8. Klagemuligheder
  1. For tvister opstået mellem Bolighuset Werenberg og kunden, kan kunden indgive en klage til:

Nævnenes Hus

Tolboden 2

8800 Viborg

https://kpo.naevneneshus.dk/

  1. For kunder med bopæl i et andet EU-land kan klager om tvister opstået mellem Bolighuset Werenberg og kunden vedr. kundens køb, indgives til Den Europæiske Platform for Onlinetvistbilæggelse, http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage kan kunden oplyse Bolighuset Werenbergs e-mailadresse kundeservice@werenberg.dk
 1. Ansvar 
  1. Bolighuset Werenberg er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende aftaleopfyldelse på grund af force majeure. Så længe en force majeure situation foreligger, er Bolighuset Werenberg fritaget for at opfylde sine forpligtelser.
  2. Bolighuset Werenberg påtager sig produktansvar over for kunden i overensstemmelse med gældende lovgivning. 
  3. Bolighuset Werenbergs erstatningsansvar er ved alle erstatningskrav begrænset til et beløb svarende til prisen på den vare, som kunden har købt.

 2. Personoplysninger
  1. De oplysninger, som kunden afgiver i forbindelse med sin ordre, vil blive registreret hos Bolighuset Werenberg, som er dataansvarlig for oplysningerne. Læs mere om vores behandling af personoplysninger og kundens rettigheder i den forbindelse i vores privatlivspolitik.